Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007

......................α
.....................ΑΑΑ
............ααααααααααα
.........ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
.....αααααααααααααααααα
..ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
......................ΙΙ
Σε 12 μέρες έχουμε την αλλαγή του χρόνου!!!

Εγώ πότε θα προλάβω να αλλάξω???

Δεν υπάρχουν σχόλια: